De mange muligheder for at finde en passende tørretumbler

Hvis du står og skal have købt dig en ny tørretumbler, så kan det godt være lidt af en jungle at finde rundt i alle de tilbud, du får i postkassen eller ser i forskellige forretninger.

Uanset om du har tænkt dig at købe tørretumbleren i en fysisk forretning eller på nettet, så er det en rigtig god ide at undersøge markedet via nettet før du handler.

Sammenlign priser på nettet

Der er efterhånden en del forskellige sammenligningssider på nettet, der gør det nemmere at finde ud af hvor du kan købe en tørretumbler til billige penge, da både online forretninger og fysiske butikker konkurrer meget om priserne.

Sammenligningssider så som pricerunner.dk og kelkoo.dk kan være til en stor hjælp, når du skal købe en ny tørretumbler. Ligeledes kan hjemmesider som alene tjekker priser på tørretumblere være brugbare.

Du kan indstille kriterier på stort set alt, så du kan finde lige bestemt den tørretumbler som du helst vil have, og så sammenligner siden tilbud fra forskellige forretninger, både fysiske og online, og giver dig en rigtig god oversigt over, hvor du kan købe din nye tørretumbler til den bedste pris.

Prismatch

Nogle fysiske forretninger benytter sig af prismatch. Det vil sige, at hvis du finder din nye tørretumbler et andet sted til billigere penge, så matcher de prisen, og i nogle tilfælde også vilkårene for at købe den.

Derfor kan det være en rigtig god ide at undersøge, om den forretning du har tænkt dig at benytte, bruger prismatch. Det er nemlig ikke alle, der ligefrem skilter med det.

Så kan du bevise at du kan få den samme tørretumbler et andet sted til en billigere pris, så kan du altså være heldig også at kunne købe den i en fysisk forretning til den pris.

Levering og installation

Uanset om det er en fysisk eller en online forretning, så tilbyder de fleste som regel levering og installation. Du kan som regel først finde information herom, når du har valgt forretningen, men i nogle tilfælde vil det være synligt på sammenligningssiden, om du skal betale for fragt eller ej.

Fragtfri levering er selvfølgelig en fordel, hvis du ikke ligefrem bor på 4. sal uden elevator, men ellers kan du som regel tilkøbe både opbæring og installation, og er du ikke til teknik, så kan det godt svare sig at betale ekstra for det.

Der er som regel også mulighed for at få dem til at tage den gamle tørretumbler med, hvis du har sådan en. Det koster som regel et gebyr, men så slipper du for umagen ved at skulle bortskaffe maskinen selv.

Gode råd

Får du ikke undersøgt markedet ordentligt, så kan det at købe en ny tørretumbler godt være en bekostelig affære, hvor du ender med en maskine der æder alt for meget strøm. Det kan derfor godt betale sig at tjekke SparEnergi.dk, Energistyrelsens side med gode råd og vejledning, vedrørende al slags elektrisk udstyr.

Du kan søge på det apparat du har tænkt dig at købe, og få gode råd og vejledning om hvad du skal være opmærksom på, hvad din fremtidige tørretumbler bør kunne, og hvilken form for energimærke den bør have.

Sammenlign priser og prøv at få en god handle i stand

Mange af de bedste tilbud er at hente på nettet, hvis du ikke insisterer på at købe din nye tørretumbler i en fysisk forretning. Du kan også benytte dig af en finte, hvor du kan se maskinen før du køber den, selv om den forretning du har tænkt dig at købe tørretumbleren fra ikke har en fysisk forretning.

Hvis du falder over en tørretumbler i en forretning, men synes den er for dyr, så find ud af alt hvad du kan om den, og så gå hjem og find den på nettet. Du vil uden tvivl kunne finde den billigere online.

Hvis du så synes at det er lige lovligt frækt, da du jo har fået en god vejledning omkring tørretumbleren i forretningen, så kan du jo prøve at gå tilbage til dem og fortælle at du har fundet tørretumbleren billigere på nettet, og om de kan match prisen. Så kan du jo være heldig, at de tilbyder dig maskinen til samme pris.

Læs anmeldelser om maskinen

På sider som pricerunner.dk eller Forbrugerrådet Tænk kan du læse om andre folks oplevelser med den maskine du påtænker at købe, og du kan derudfra danne dig et billede af, om maskinen faktisk er så god som det påstås.

Det kan være en god hjælp til, om du vil investere i netop den maskine eller ej.

Dette indlæg blev udgivet i Artikler. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *